Popularno drvo koje služi kao osnova drugim drvima. U njegovoj konstrukciji učestvovao je legendarni šampion Jörg Rosskopf. Sedmoslojno drvo s ugrađenim sintetičkim PBO-c materijalom koji daje veću brzinu, dinamiku i preciznost u igri. Visokokvalitetni vanjski sloj Hinoki furnira daje izvanredan osjećaj u dužini kontakta sa lopticom. Daje sasvim novi osjećaj, prenosi maksimalnu energiju igrača.